zondag 24 februari 2019

De stoompont (spoor) verbinding tussen Enkhuizen en StavorenOp de foto in mijn vorige blogbericht 
staan de personeelsleden van de stoompont 
Enkhuizen-Stavoren.
Twee van mijn overgrootvaders waren machinist op deze pont.


Eind 19e, begin 20e eeuw kwam het goederenvervoer per spoor op gang. Er was een spoorlijn van Leeuwarden naar Stavoren en een lijn van Amsterdam naar Enkhuizen.
Maar met de spoorwegverbindingen was het slecht gesteld. Omdat de exploitatie van de spoorwegen aan particulieren was overgelaten was er eerder sprake van afzonderlijke lijnen dan een goed op elkaar aansluitend netwerk.afbeelding via

 afbeelding Utrechts archief

afbeelding Utrechts archief

De stoompont werd de schakel tussen het Westen en Friesland. Moest eerder bijvoorbeeld het vee vanuit de wagons worden overgeladen op een boot en eenmaal overgevaren weer vanaf de boot in de wagons, met de stoom(spoor)pont werd dat probleem opgelost. De eerste stoompont voer in 1899. Complete wagons werden op de stoompont geladen.
Op het lage dek lag aan weerskanten rails, die konden met de rails aan de kade worden verbonden. 
Het enige probleem was nu het verschil in eb en vloed (de kade lag nog aan de Zuiderzee, van de Afsluitdijk was nog geen sprake). Er werd een ingewikkeld en goed werkend systeem bedacht, zelfs de zware locomotief bleef aan wal en een z.g. pontwagen reed de wagons de stoompont op.
De spoorpont bood plaats aan 13 wagons.

afbeelding via


2x afbeelding via

Met de komst van de spoorpont nam het goederenvervoer met sprongen toe. In 1901 kwam er een tweede spoorpont en in 1909 een derde!
In 1916 maakten meer dan 43.000 wagons de toch wel riskante overtocht.
Daarna liep het vervoer terug, met name omdat de spoorwegverbindingen beter werden uitgerust door samenwerking en later fusie van de HSM en Staatsspoorwegen.
Tenslotte bleef alleen het personenvervoer over water tussen Enkhuizen en Stavoren bestaan.

Bron: tekst gedeeltelijk overgenomen uit:
100 Jaar bootdienst Enkhuizen-Stavoren
Zuiderzeemuseum
expo 15 juli - 20 oktober 1986

zondag 10 februari 2019

Een eereblijk voor J. Schouw, ontvangen tijdens de Zuiderzee Visscherij Tentoonstelling van 1930 in EnkhuizenIn 1930 vond de grote Zuiderzee Visscherij Tentoonstelling in Enkhuizen plaats.
De tentoonstelling duurde maar liefst van 25 augustus tot 6 september 1930 en was groots opgezet.
Hierover meer in een volgend blogbericht.

Tijdens deze tentoonstelling ontving J. Schouw een zogenaamde "eereblijk" voor zijn 26 jaar trouwe dienst bij de veerdienst Enkhuizen-Stavoren.

document afkomstig van Kroniek van Enkhuizen


De tekst op de Eereblijk:

Zuiderzee Visscherij Tentoonstelling
van 25 Augustus tot en met 6 September 1930
te Enkhuizen gehouden.
~~~~~~~~
Afdeeling: Geschiedenis en Folklore
Landsjuweel en Openluchtspel
“Arbeid is ’t Sieraad van den burger,
Zegen is ’t loon van de inspanning.”
Eereblijk
Den heer: J. Schouw
waardig gekeurd voor zijn
26 jarige trouwe dienst bij
den Veerdienst
Enkhuizen-Stavoren.
Moge Arbeid den mensch edelen, de edele rechtmatige
trots zijn van den nijveren burgers die zich gelukkig
gevoelt door de afgedwongen achting van zijn mede-
burgers ; en breekt voor ieder mensch een tijd aan dat
hij op zijn herinneringen leven en op zijn geluk in vinden
moet. Het is nu het bestuur der Z. V. T. dat
U dit eervol getuigschrift doet uitreiken om de liefelijke
herinneringen aan Uw verdienstelijk verleden er aan?
vast te leggen opdat het U een talisman zij, die van
niets anders dan van lust, leven en liefde profiteren.
Het bestuur van Z.V.T.
C. Stapel, Voorzitter
A. Woestenburg, Secretaris
Geschreven te Enkhuizen den 26sten van Oogstmaand
 ……………………………….. op de dag van ’t Openluchtspel.Op bijgaande foto, die genomen is op de veerpont rond 1914-1915 zien we J. Schouw (zie onderschrift) 
De achterzijde vermeld fotograaf Jacobs & Zonen, Rapenburg 19, Amsterdam

Van links naar rechts
achterste rij: ? , Fijma, A. Reuvers, J. Vijn, J. Schouw, P. Sietses, Kramer en T. Bakker
voorste rij: G. Sieuwerts, J. Slok, Witlam, ?

Foto privébezit © Cigale


zondag 3 februari 2019

Een kinderwagen uit 1954Kijk eens wat ik vond.
Een folder van Van Werven kinderwagens uit Meppel.
En toen in 1954 de folder in huis was moest de keuze worden gemaakt.
"De kinderwagen moet voor Uw baby en voor U zelf de beste en de mooiste zijn".
De gelukkige ouders kozen wagen nummer 75 in de kleur grijs.
Een grote uitgave, per week werd ongeveer 60 gulden verdiend, de kinderwagen kostte 160 gulden!
En toen werd het wachten op de baby, om daarna gezellig aan de wandel te gaan.


Document en foto © Cigale