zondag 10 februari 2019

Een eereblijk voor J. Schouw, ontvangen tijdens de Zuiderzee Visscherij Tentoonstelling van 1930 in EnkhuizenIn 1930 vond de grote Zuiderzee Visscherij Tentoonstelling in Enkhuizen plaats.
De tentoonstelling duurde maar liefst van 25 augustus tot 6 september 1930 en was groots opgezet.
Hierover meer in een volgend blogbericht.

Tijdens deze tentoonstelling ontving J. Schouw een zogenaamde "eereblijk" voor zijn 26 jaar trouwe dienst bij de veerdienst Enkhuizen-Stavoren.

document afkomstig van Kroniek van Enkhuizen


De tekst op de Eereblijk:

Zuiderzee Visscherij Tentoonstelling
van 25 Augustus tot en met 6 September 1930
te Enkhuizen gehouden.
~~~~~~~~
Afdeeling: Geschiedenis en Folklore
Landsjuweel en Openluchtspel
“Arbeid is ’t Sieraad van den burger,
Zegen is ’t loon van de inspanning.”
Eereblijk
Den heer: J. Schouw
waardig gekeurd voor zijn
26 jarige trouwe dienst bij
den Veerdienst
Enkhuizen-Stavoren.
Moge Arbeid den mensch edelen, de edele rechtmatige
trots zijn van den nijveren burgers die zich gelukkig
gevoelt door de afgedwongen achting van zijn mede-
burgers ; en breekt voor ieder mensch een tijd aan dat
hij op zijn herinneringen leven en op zijn geluk in vinden
moet. Het is nu het bestuur der Z. V. T. dat
U dit eervol getuigschrift doet uitreiken om de liefelijke
herinneringen aan Uw verdienstelijk verleden er aan?
vast te leggen opdat het U een talisman zij, die van
niets anders dan van lust, leven en liefde profiteren.
Het bestuur van Z.V.T.
C. Stapel, Voorzitter
A. Woestenburg, Secretaris
Geschreven te Enkhuizen den 26sten van Oogstmaand
 ……………………………….. op de dag van ’t Openluchtspel.Op bijgaande foto, die genomen is op de veerpont rond 1914-1915 zien we J. Schouw (zie onderschrift) 
De achterzijde vermeld fotograaf Jacobs & Zonen, Rapenburg 19, Amsterdam

Van links naar rechts
achterste rij: ? , Fijma, A. Reuvers, J. Vijn, J. Schouw, P. Sietses, Kramer en T. Bakker
voorste rij: G. Sieuwerts, J. Slok, Witlam, ?

Foto privébezit © Cigale


Geen opmerkingen:

Een reactie posten